CHÍNH SÁCH

Sào chiếc hộp phi 25

Kích thước:Thấp: 1.200 x 430 x 890 mm, Cao: 1.200 x 430 x 1.515 mm Xem thêm

Sào đôi hộp phi 25

Kích thước:Thấp: 1.200 x 460 x 940 mm, Cao: 1.200 x 460 x 1.650 mm Xem thêm

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng

Kích thước:400 x 600 (mm) 2 tầng, 400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng, 300 x 500 (mm) 2 tầng, 300 x 500 (mm) 3 tầng Xem thêm

Kệ Cầu Thang Ống 4*6 inox 201 – 4 Tầng

Kích thước:400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng Xem thêm

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng cung đôi

Kích thước:400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng Xem thêm

Kệ thẻ 4*6 – 4T

Kích thước:400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng Xem thêm

Kệ cầu thang thẻ 4*6 – 4T

Kích thước:400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng Xem thêm

028.62771536
Giỏ hàng