TỦ SẮT QUẦN ÁO

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m8x1m2 – TSDT01

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 2.800.000vnđ

Giam chỉ còn 2.099.000vnđ

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m8x90cm – TSDT02

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 1.600.000 vnđ

Giảm chỉ còn 1.450.000 vnđ

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m6x90cm – TSDT03

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 1.500.000 vnđ

Giam chỉ còn 1.300.000 vnđ

Tủ sắt hồ sơ ngang 90 cao 1m6 – TSDT04

Tặng 10 móc áo inox

Giá nêm yết: 1.350.000 Vnđ

Giảm còn: 1.099.000 Vnđ

Tủ sắt quần áo dày sơn tĩnh điện CAO 1M8X90CM – TSDT05

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 1.400.000 VNĐ

Giảm chỉ còn 1.350.000 VNĐ

Tủ sắt quần áo 2 cửa ngang 1m2 cao 1m8 – TSDT06

Gía niêm yết 1.450.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 1.199.000 Vnđ

Tủ sắt nhỏ đầu giường cao 0,8m ngang 0,5m – TSDT07

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giam chỉ còn 450.000 Vnđ

Tủ sắt quần áo giá rẻ cao 1m8 ngang 1m4 – TSDT08

Gía niêm yết 1.680.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 1.449.000 Vnđ

Tủ sắt quần áo dày sơn tĩnh điện 3 cửa 1m2-1m8 – TSDT09

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 2.400.000 Vnđ

Giam chỉ còn 1.900.000 Vnđ

Tủ sắt quần áo dày sơn tĩnh điện 1m6x90cm – TSDT10

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 1.480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 1.250.000 Vnđ

Tủ sắt 3 cánh ngang 1m2 cao 1m8 – TSDT11

Tặng 10 móc áo inox

Gía niêm yết 1.400.000 VNĐ

Giam chỉ còn 1.099.000 VNĐ

Tủ sắt quần áo cao 1m8 ngang 90cm – TSDT12

Gía niêm yết 950.000 VNĐ

Giảm chỉ còn 649.000 VNĐ

Trang 2 trên 3123