TỦ NHỰA

TỦ QUẦN ÁO 3 CÁNH 6 HỘC

giá công ty; 3.500.000Vnđ

giá giảm; 2.900.000Vnđ

TỦ QUẦN ÁO (3 CÁNH 1 NGĂN)

giá công ty; 3.100.000Vnđ

giá giảm; 2.550.000Vnđ

TỦ NHỰA NGƯỜI LỚN( 4 CÁNH 2 NGĂN)

giá công ty; 4.050.000Vnđ

giá giảm; 3.250.000Vnđ

TỦ QUẦN ÁO NGƯỜI LỚN CỬA LÙA( 3 CÁNH KÈM KỆ)

giá công ty; 5.500.000Vnđ

giá giảm; 4.800.000Vnđ

TỦ QUẦN ÁO NGƯỜI LỚN(4 CÁNH 2 NGĂN KÈM KỆ)

giá công ty; 6.400.000Vnđ

giá giảm; 5.200.000Vnđ

TỦ NHỰA TRẺ EM (3 CÁNH 1 NGĂN)

giá công ty; 1.750.000Vnđ

giá giảm; 1.350.000Vnđ

TỦ NHỰA NGƯỜI LỚN ( 3 cánh 2 hộc)

giá công ty; 3.650.000Vnđ

giá giảm; 3.050.000Vnđ

TỦ NHỰA ĐÀI LOAN 4 CÁNH 2 NGĂN KÈM KỆ

giá công ty; 4.700.000Vnđ

giá giảm ; 3.900.000Vnđ

TỦ QUẦN ÁO NGƯỜI LỚN ( 4 CÁNH 2 HỘC)

giá công ty; 3.950.000Vnđ

giá giảm ; 3.200.000Vnđ

TỦ QUẦN ÁO EM BÉ (2 cánh 5 hộc)

giá công ty; 1.950.000 đ

giá giảm ; 1.530.000 đ

TỦ NHỰA EM BÉ ( 4 ngăn 1 cánh)

giá công ty; 1.600.000Vnđ

giá giảm ; 1.300.000Vnđ

TỦ NHỰA Đài Loan (1 cánh 5 ngăn)

giá công ty; 1.970.000Vnđ

giá giảm; 1.400.000Vnđ

Trang 1 trên 212