SẢN PHẨM INOX

Giảm giá !

Móc áo 4 bông

Giá công ty: 450.000 VNĐ

Giá giảm; 220.000 VNĐ

Giảm giá !

Sào phơi 2 tầng inox

Giá công ty: 750.000 VNĐ

Giá giảm; 380.000 VNĐ

Giảm giá !

Sào chiếc hộp khoen phi 32

Giá công ty: 550.000 VNĐ

Giá giảm; 320.000 VNĐ

Giảm giá !

Sào đôi hộp trơn phi 32

Giá công ty: 650.000 VNĐ

Giá giảm; 450.000 VNĐ

Giảm giá !

Sào chiếc hộp phi 25

Giá công ty: 450.000 VNĐ

Giá giảm; 220.000 VNĐ

Giảm giá !

Sào đôi hộp phi 25

Giá công ty: 550.000 VNĐ

Giá giảm; 350.000 VNĐ

Giảm giá !

Chân tròn 30

Giá công ty: 250.000 VNĐ

Giá giảm; 190.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ dép 4T inox 201

Giá công ty: 550.000 VNĐ

Giá giảm; 350.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ cầu thang chén tấm inox 304 4T

Giá công ty: 2.150.000 VNĐ

Giá giảm; 1.800.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng

Giá công ty: 850.000 VNĐ

Giá giảm; 590.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ Cầu Thang Ống 4*6 inox 201 – 4 Tầng

Giá công ty: 800.000 VNĐ

Giá giảm; 590.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng cung đôi

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 650.000 VNĐ

Trang 1 trên 41234