NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

Giảm giá !

Ghế Thái Inox

Gía công ty: 550.000 VNĐ

Gía giảm: 350.000 VNĐ

Giảm giá !

Ghế thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép (có lưới)

Giá công ty: 650.000 VNĐ

Gía giảm: 400.000 VNĐ

Giảm giá !

Băng chờ 5 ghế

Gía công ty 2.100.000 VNĐ

Giá giảm; 1.600.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép không lưới

Giá công ty: 750.000 VNĐ

Gía giảm 550.000 VNĐ

Giảm giá !

Ghế thái sinh viên inox mặt gỗ ghép

Giá công ty: 750.000 VNĐ

Giá giảm; 500.000 VNĐ

Giảm giá !

Ghế thái sơn

Giá công ty: 450.000 VNĐ

Giá giảm; 240.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn học sinh chân láp 50x80cm vân gỗ

Giá công ty: 250.000 VNĐ

Giá giảm; 160.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn Sinh viên mặt okal sườn trắng (có lưới)

Giá công ty: 750.000 VNĐ

Giá giảm; 500.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn vi tính rây bi 1m0

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 850.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn Vi Tính 68*45*75 cm có hộc tủ phủ melamine

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 750.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn Vi Tính 68*45*75 cm không hộc tủ phủ melamine

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 740.000 VNĐ

Giảm giá !

Bàn học sinh bán trú 1m2

Giá công ty: 1.800.000 VNĐ

Giá giảm; 1.650.000 VNĐ

Trang 1 trên 212