Khuyến mại

Tủ văn phòng – DTVP06

Gía niêm yết 1.600.000 VNĐ

Giảm chỉ còn 1.187.000 VNĐ

Tủ văn phòng – DTVP05

Gía niêm yết 2.550.000 VNĐ

Giảm chỉ còn 2.121.000 VNĐ

Tủ văn phòng – DTVP04

Gía niêm yết 1.850.000 VNĐ

Giảm chỉ còn 2.147.000 VNĐ

Tủ văn phòng – DTVP03

Gía niêm yết 2.600.000VNĐ

Giảm chỉ còn 1.800.000 VNĐ

Tủ văn phòng – DTVP02

Gía niêm yết 1.760.000VNĐ

Giảm chỉ còn 1.240.000 VNĐ

Tủ văn phòng – DTVP01

Gía niêm yết 1.900.000VNĐ

Giảm chỉ còn 1.280.000 VNĐ

giảm giá !

Ghế xếp cao cấp Inox – GX23

Gía niêm yết 1.300.000vnđ

giảm chỉ còn 870.000vnđ

Ghế giường đa năng 1m dài 1m9 – GX03

Gía niêm yết 2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.750.000vnđ

Giường bánh xe đa năng 1m x 1m9 – GX01

2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.950.000vnđ

Giảm giá !

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m8x1m2 – TSDT01

Gía niêm yết 2.800.000vnđ

Giam chỉ còn 2.299.000vnđ

Giảm giá !

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m8x90cm – TSDT02

Gía niêm yết 1.900.000 vnđ

Giảm chỉ còn 1.500.000 vnđ

Giảm giá !

Tủ sắt sơn tĩnh điện hộc kéo 1m6x90cm – TSDT03

Gía niêm yết 1.600.000 vnđ

Giam chỉ còn 1.400.000 vnđ