Kệ Inox

Giảm giá !

Chân tròn 30

Giá công ty: 250.000 VNĐ

Giá giảm; 190.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ dép 4T inox 201

Giá công ty: 550.000 VNĐ

Giá giảm; 350.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ cầu thang chén tấm inox 304 4T

Giá công ty: 2.150.000 VNĐ

Giá giảm; 1.800.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng

Giá công ty: 850.000 VNĐ

Giá giảm; 590.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ Cầu Thang Ống 4*6 inox 201 – 4 Tầng

Giá công ty: 800.000 VNĐ

Giá giảm; 590.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ ống 4*6 inox 201 – 4 tầng cung đôi

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 650.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ thẻ 4*6 – 4T

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 700.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ cầu thang thẻ 4*6 – 4T

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 720.000 VNĐ

Giảm giá !

Kệ thẻ 4*6 – 4T cung đôi

Giá công ty: 950.000 VNĐ

Giá giảm; 710.000 VNĐ