GIƯỜNG XẾP

Ghế giường đa năng 1m dài 1m9 – GX03

Gía niêm yết 2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.750.000vnđ

Giường bánh xe đa năng 1m x 1m9 – GX01

2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.750.000vnđ

Giường xếp đài loan bảo hành 2 năm – GX02

Gía niêm yết 680.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 450.000 Vnđ

Giường xếp vải bố bảo hành 1 năm – GX04

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 360.000 Vnđ

Giường xếp vải nhập cao cấp bảo hành 2 năm – GX05

Gía niêm yết 720.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Giường xếp đài loan bảo hành 1 năm – GX06

Gía niêm yết 430.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Giường xếp cao cấp inox bảo hành 2 năm – GX07

Gía niêm yết 1.150.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 840.000 Vnđ

Giường xếp cao cấp CHEERY DUY PHƯƠNG – GX08

Gía niêm yết 1.060.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 749.000 Vnđ