GIƯỜNG XẾP - GHẾ XẾP

Ghế xếp thư giãn Duy Phương

giảm giá !

Giá công ty: 1.400.000 VNĐ

Gía giảm 950.000VNĐ

Giường xếp vải bố bảo hành 1 năm – GX04

giảm giá !

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 360.000 Vnđ

Giường xếp vải nhập cao cấp bảo hành 2 năm – GX05

giảm giá !

Gía niêm yết 720.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Ghế xếp cao cấp INOX bảo hành 2 năm – GX17

giảm giá !

Gía niêm yết 1.150.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 850.000 Vnđ

Ghế xếp cao cấp đài loan bảo hành 2 năm – GX18

giảm giá !

Gía niêm yết 750.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Ghế xếp vải bảo hành 1 năm – GX19

giảm giá !

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp đài loan bảo hành 1 năm – GX20

giảm giá !

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp mini đài loan – GX21

giảm giá !

Gía niêm yết 380.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 250.000 Vnđ

Ghế xếp mini dây vải đài loan – GX22

giảm giá !

Gía niêm yết 330.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 250.000 Vnđ

Giường xếp đài loan bảo hành 1 năm – GX06

giảm giá !

Gía niêm yết 430.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Giường xếp cao cấp inox bảo hành 2 năm – GX07

giảm giá !

Gía niêm yết 1.150.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 840.000 Vnđ

Giường xếp cao cấp CHEERY DUY PHƯƠNG – GX08

giảm giá !

Gía niêm yết 1.110.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 900.000 Vnđ