GIƯỜNG GHẾ XẾP

Ghế xếp cao cấp Inox – GX23

Gía niêm yết 1.300.000vnđ

giảm chỉ còn 870.000vnđ

Ghế giường đa năng 1m dài 1m9 – GX03

Gía niêm yết 2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.750.000vnđ

Giường bánh xe đa năng 1m x 1m9 – GX01

2.400.000vnđ

giảm chỉ còn 1.950.000vnđ

Giường xếp đài loan bảo hành 2 năm – GX02

Gía niêm yết 680.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 450.000 Vnđ

Giường xếp vải bố bảo hành 1 năm – GX04

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 360.000 Vnđ

Giường xếp vải nhập cao cấp bảo hành 2 năm – GX05

Gía niêm yết 720.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Ghế xếp cao cấp INOX bảo hành 2 năm – GX17

Gía niêm yết 1.150.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 850.000 Vnđ

Ghế xếp cao cấp đài loan bảo hành 2 năm – GX18

Gía niêm yết 750.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Ghế xếp vải bảo hành 1 năm – GX19

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp đài loan bảo hành 1 năm – GX20

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp mini đài loan – GX21

Gía niêm yết 380.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 250.000 Vnđ

Ghế xếp mini dây vải đài loan – GX22

Gía niêm yết 330.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 250.000 Vnđ

Trang 1 trên 212