GHẾ XẾP

Ghế xếp cao cấp Inox – GX23

Gía niêm yết 1.300.000vnđ

giảm chỉ còn 870.000vnđ

Ghế xếp cao cấp INOX bảo hành 2 năm – GX17

Gía niêm yết 1.150.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 850.000 Vnđ

Ghế xếp cao cấp đài loan bảo hành 2 năm – GX18

Gía niêm yết 750.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 480.000 Vnđ

Ghế xếp vải bảo hành 1 năm – GX19

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp đài loan bảo hành 1 năm – GX20

Gía niêm yết 480.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 320.000 Vnđ

Ghế xếp mini đài loan – GX21

Gía niêm yết 380.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 220.000 Vnđ

Ghế xếp mini dây vải đài loan – GX22

Gía niêm yết 330.000 Vnđ

Giảm chỉ còn 220.000 Vnđ